tránh thai đúng cách

1 tháng bị kinh 2 lần có phải là bị bệnh không?