tiểu nhiều lần ở nữ giới

Đi tiểu nhiều lần trong ngày có sao không?