ra khí hư màu hồng

Bị ra khí hư màu hồng có nguy hiểm không?