ra khí hư màu hồng

Danh sách các bệnh và triệu chứng của nam khoa, bệnh phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ

Bị ra khí hư màu hồng có nguy hiểm không?