ra khí hư màu đen

Bị ra khí hư màu đen có thể là biểu hiện của bệnh lý gì?