ra khí hư màu đen

Danh sách các bệnh và triệu chứng của nam khoa, bệnh phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ

Bị ra khí hư màu đen có thể là biểu hiện của bệnh lý gì?