nấm âm đao điều trị

Danh sách các bệnh và triệu chứng của nam khoa, bệnh phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ

Mắc bệnh nấm âm đạo điều trị như thế nào?