kinh nguyệt loãng

Tại sao kinh nguyệt loãng? Làm thế nào để khắc phục?