khí hư sủi bọt

Khí hư sủi bọt là hiện tượng bình thường hay bất thường?