khí hư có mùi chua

Danh sách các bệnh và triệu chứng của nam khoa, bệnh phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ

Khí hư có mùi chua có phải là dấu hiệu của bệnh phụ khoa?