khí hư có màu nâu

Huyết trắng màu nâu và không có mùi phải làm sao ?

Khí hư có màu nâu nguy hiểm khi nào?

6 triệu chứng viêm phụ khoa dễ nhận biết

Danh Mục