khí hư bình thường có mùi gì

Khí hư bình thường có mùi gì? Làm thế nào nhận biết dấu hiệu bất thường?

Danh Mục