huyết trắng ra nhiều và đặc

Những nguyên nhân nào khiến huyết trắng ra nhiều và đặc