huyết trắng ra nhiều có phải có thai không

Danh sách các bệnh và triệu chứng của nam khoa, bệnh phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ

Huyết trắng ra nhiều có phải có thai không?