huyết trắng màu nâu

Huyết trắng có màu lạ là dấu hiệu của bệnh gì ?

Huyết trắng có màu nâu và hôi là bệnh gì

Huyết trắng màu nâu và không có mùi phải làm sao ?

Ra huyết trắng màu nâu, đáng lo hay không?

Danh Mục