huyết trắng dạng nước và ra nhiều

Danh sách các bệnh và triệu chứng của nam khoa, bệnh phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ

Giải thích nguyên nhân huyết trắng dạng nước và ra nhiều?