huyết trắng có màu xanh và mùi tanh

Danh sách các bệnh và triệu chứng của nam khoa, bệnh phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ

Huyết trắng có màu xanh và mùi tanh phải làm sao?

Huyết trắng có màu xanh và mùi tanh là triệu chứng của các bệnh này