huyết trắng có màu xanh và mùi tanh

Huyết trắng có màu xanh và mùi tanh phải làm sao?

Huyết trắng có màu xanh và mùi tanh là triệu chứng của các bệnh này

Danh Mục