huyết trắng đặc sệt

Hiện tượng huyết trắng đặc sệt cảnh báo các bệnh nào?