huyết trắng đặc sệt

Danh sách các bệnh và triệu chứng của nam khoa, bệnh phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ

Hiện tượng huyết trắng đặc sệt cảnh báo các bệnh nào?