hành kinh kéo dài trong nhiều ngày

Danh sách các bệnh và triệu chứng của nam khoa, bệnh phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ

Nguyên nhân bị hành kinh kéo dài trong nhiều ngày