dấu hiệu nhận biết mang thai

Quan hệ trước 10 ngày có kinh có thai không?

Có thai 1 tuần quan hệ có sao không?

Chậm kinh bao nhiêu ngày thì biết có thai?