dấu hiệu nhận biết có thai sớm nhất

Dấu hiệu mang thai tuần đầu tiên biểu hiện như thế nào?