dấu hiệu mang thai tuần đầu

Có thai 1 tuần quan hệ có sao không?

Dấu hiệu mang thai tuần đầu tiên biểu hiện như thế nào?