dấu hiệu có thai sớm

Lí do có dấu hiệu mang thai nhưng thử que chỉ có 1 vạch

Huyết trắng ra nhiều có phải có thai không?

Danh Mục