cửa mình bị sưng và có màu đỏ

Danh sách các bệnh và triệu chứng của nam khoa, bệnh phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ

Các bệnh lý nào là nguyên nhân khiến cửa mình bị sưng và có màu đỏ?