cửa mình bị rộng sau sinh

Danh sách các bệnh và triệu chứng của nam khoa, bệnh phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ

Cửa mình bị rộng sau sinh, làm sao để khắc phục?