có dấu hiệu mang thai nhưng thử que 1 vạch

Danh sách các bệnh và triệu chứng của nam khoa, bệnh phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ

Lí do có dấu hiệu mang thai nhưng thử que chỉ có 1 vạch