cách chữa nấm âm đao

Mắc bệnh nấm âm đạo điều trị như thế nào?