các dấu hiệu có thai

Danh sách các bệnh và triệu chứng của nam khoa, bệnh phụ khoa, bệnh xã hội, bệnh trĩ

Tại sao bị trễ kinh nhưng không có dấu hiệu mang thai?

Lí do có dấu hiệu mang thai nhưng thử que chỉ có 1 vạch