đi tiểu xong bị buốt ở nữ

Đi tiểu xong bị buốt ở nữ là dấu hiệu của các bệnh nào?