đi tiểu nhiều lần ở phụ nữ

Đi tiểu nhiều ở nữ là biểu hiện của bệnh lý nguy hiểm nào?