đi tiểu nhiều lần ở nữ

Đi tiểu nhiều ở nữ là biểu hiện của bệnh lý nguy hiểm nào?

Đi tiểu nhiều lần trong ngày có sao không?